Εκπαιδευτές

Επ. Καθηγήτρια
Προϊσταμένη του τμήματος ESG, για την αειφορία και την κλιματική αλλαγή του Ομίλου Motor Oil
Διευθύντρια του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας (ΚεΚΑΒ)
Διευθυντής Αειφόρου Ανάπτυξης της MYTILINEOS S.A.
ESG & Sustainability Lead της ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα
Επίκουρη Καθηγήτρια
Sustainability and Stakeholders Relations Leader του ομίλου Interamerican
Επίκουρος Καθηγητής
Director of Sustainability του ομίλου Δ.Ε.Η.
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Υπεύθυνος Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου Αδρανών, Γεωλογίας πεδίου και Διαχείρισης Συστημάτων Ποιότητας και Περιβάλλοντος στην Διεύθυνση Λατομικών Προϊόντων της εταιρείας INTERΒETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
Climate & Environmental Strategy at National Bank of Greece
Ειδικός Επιστήμονας
Executive Director του United Nations Global Compact Network Greece
ESG & Corporate Communication Director Barba Stathis S.A.
Υπεύθυνη Εταιρικής Υπευθυνότητας (ESG) και Επικοινωνίας της Loulis Food Ingredients
Corporate Affairs & Communication Director του Ομίλου Goody’s-Everest
Περιβαλλοντολόγος της METRO ΑΕΒΕ και προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Γενικός Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ
Eιδικός σε θέματα βιώσιμης χρηματοδότησης στο Κέντρο Κλιματικής και Βιωσιμότητας της Τράπεζας της Ελλάδος
Διευθυντής Περιβάλλοντος και Ποιότητας του Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδας της TITAN Cement Company
Πρόεδρος της Επιτροπής Corporate Responsibility του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
Chief Strategy Officer at Star Bulk Carriers Corp.
Επίκουρη Καθηγήτρια
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) και Πρόεδρος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών
Human Resources at Uni-Pharma S.A. Pharmaceutical Laboratories
Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ
Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια