Κοτταρίδη Κωνσταντίνα

Κοτταρίδη Κωνσταντίνα

Καθηγήτρια
Γρυπάρειο Μέγαρο, 5ος όροφος, γραφείο 518

Η Κωνσταντίνα Κοτταρίδη είναι  Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με σπουδές σε Ελλάδα και ΗΠΑ με πλήρη υποτροφία. Έχει διατελέσει μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενώ έχει διδάξει επίσης στο Iowa State University (ΗΠΑ), στο London School of Economics (ΗΒ), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Είναι μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο από το 2013.

Είναι Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το 2022 είναι εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο SDSN Greece.  Επίσης, είναι Εκτελεστική Διευθύντρια της Διεθνούς Επιστημονικής Κοινότητας Athenian Policy Forum, Eιδικός Σύμβουλος στο Παρατηρητήριο για την Κρίση του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), κριτής στα βραβεία για την Εταιρική Υπευθυνότητα, ενώ παλαιότερα υπήρξε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.  Έχει διατελέσει ως Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από τον Δεκέμβριο 2015 έως και τον Δεκέμβριο 2021 ήταν εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας European International Business Academy (Ευρωπαϊκή και Διεθνής Επιχειρηματική Ακαδημία).

Η κα Κοτταρίδη με το Εργαστήριο το οποίο διευθύνει, αποτελεί μέλος της ομάδας της Καλαμάτας η οποία εγκρίθηκε ως μία από τις 100 Ευρωπαϊκές πόλεις (6 ελληνικές) με αρμοδιότητα στην Κυκλική Οικονομία και τα Απόβλητα.

Τα ερευνητικά της αντικείμενα αφορούν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κυκλική Οικονομία, την Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση, τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις, τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τη διεθνοποίησή τους. Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή έγκριτα περιοδικά ενώ είναι επίσης κριτής σε πολλά διεθνή αναγνωρισμένα περιοδικά υψηλού κύρους.

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια