Λαμπροπούλου Παναγιώτα

Λαμπροπούλου Παναγιώτα

Executive Director του United Nations Global Compact Network Greece
Γρυπάρειο Μέγαρο, 5ος όροφος, γραφείο 518

Η Παναγιώτα Λαμπροπούλου είναι η Executive Director του United Nations Global Compact Network Greece, του τοπικού δικτύου της μεγαλύτερης παγκόσμιας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για την εταιρική βιωσιμότητα. Από τη θέση αυτή, ηγείται της ανάπτυξης και υλοποίησης της στρατηγικής του φορέα με στόχο την ενεργοποίηση και κλιμάκωση των δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της τήρησης των Δέκα Αρχών του United Nations Global Compact και της συμβολής στους SDGs. Διαθέτει περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας στο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων με ειδικότερη εστίαση στους τομείς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ισότητας των Φύλων.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας της, έχει διεξάγει εκπαιδεύσεις για στελέχη επιχειρήσεων, έχει υλοποιήσει ειδικά προγράμματα με στόχο την ευαισθητοποίηση, την πληροφόρηση και την ανάληψη δράσης εκ μέρους των επιχειρήσεων σε επιμέρους ζητήματα της βιωσιμότητας, έχει αναπτύξει και διαχειριστεί συνεργασίες με σημαντικούς επιχειρηματικούς φορείς, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει σπουδάσει Marketing και κατέχει ΜΑ στα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ, συνεχίζει να επιμορφώνεται σε θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων της.

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια