Κουτούπης Ανδρέας

Κουτούπης Ανδρέας

Καθηγητής
Γρυπάρειο Μέγαρο,
γραφείο 518

Ο Δρ. Κουτούπης Γ. Ανδρέας είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής με Εστίαση στον Κίνδυνο στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αναπληρωτής Πρόεδρος του εν λόγω τμήματος και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Βιώσιμης Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής και Διακυβέρνησης – ESG και Ορκωτός - Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, ιδρυτής και Πρόεδρος της εταιρείας KnR Governance, Risk, Compliance and Internal Audit Services με βασικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και την επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων.
Εργάστηκε ως Director σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, συμμόρφωσης, διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας Mazars, Greece για περισσότερα από δέκα χρόνια. Επίσης, εργάστηκε ως Senior manager στο τμήμα παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου της PwC Ελλάδος για περισσότερα από δέκα χρόνια.
Είχε συμμετοχή σε ελεγκτικά και συμβουλευτικά έργα σε πάνω από 200 επιχειρήσεις και οργανισμούς τα τελευταία 22 χρόνια από όλους τους κλάδους σε 19 χώρες. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει επιμορφώσει στελέχη επιχειρήσεων σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου σε 23 χώρες.

Είναι Editorial Review Board Member των Επιστημονικών Περιοδικών Journal of Governance and Regulation, International Journal of Organizational Analysis και στο International Journal of Auditing and Accounting Studies.

Είναι κάτοχος πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Μεταπτυχιακού στον Εσωτερικό Έλεγχο και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Cass Business School, City University, London-UK), Διδακτορικού Διπλώματος στην Εταιρική Διακυβέρνηση και τον Εσωτερικό Έλεγχο (Πάντειο Πανεπιστήμιο), καθώς επίσης Ορκωτός Εσωτερικός Ελεγκτής (Chartered Internal Auditor - CMIIA) και πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής (Certified Internal Auditor - CIA, Certified Internal Controls Auditor - CICA, Certified in Control Self Assessment – CCSA, Certified in Risk Management Assurance – CRMA, Certified Controls Specialist - CCS). Επίσης, έχει πιστοποιηθεί ως Internal Audit Quality Assessment Validator από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (The IIA-Inc.) Κατέχει Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτέχνη Α’ Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια