Γιάνναρου Κρίστη

Γιάνναρου Κρίστη

ESG & Sustainability Lead της ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα
Γρυπάρειο Μέγαρο, 5ος όροφος, γραφείο 518

Η Κρίστη Γιάνναρου είναι η ESG & Sustainability Lead της ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα, υπεύθυνη για τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG & Sustainability), ESG απόδοσης, και μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Έχει εμπειρία δέκα χρόνων στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαχείριση έργων με αντικείμενο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εταιρική υπευθυνότητα και επικοινωνία, φέροντας στο βιογραφικό της διεθνείς συνεργασίες σε αγορές όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μέση Ανατολή. Η επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνει την ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών βιωσιμότητας, σχετικών πολιτικών και συστημάτων, μοντέλων διακυβέρνησης, και στρατηγικών επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη εργαλείων μέτρησης ESG επιπτώσεων, διαχείριση έργων και καταγραφή μη χρηματοοικονομικών αναφορών.

Διαθέτει Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διαχείριση υδατικών πόρων από το Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης, μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διαχείριση βιώσιμης ανάπτυξης από το Imperial College London, και MBA από το ALBA Graduate Business School.

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια