Παπαδέας Παναγιώτης

Παπαδέας Παναγιώτης

Διευθυντής Περιβάλλοντος και Ποιότητας του Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδας της TITAN Cement Company
Γρυπάρειο Μέγαρο,
5ος όροφος, γραφείo 518

Ο Παναγιώτης Παπαδέας είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθυντή Περιβάλλοντος και Ποιότητας του Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδας της TITAN Cement Company.

Έχει εμπειρία 23 ετών στη Βιομηχανία, εκ των οποίων τα 18 σε θέσεις παραγωγής, περιβάλλοντος και ποιότητας τόσο στα εργοστάσια όσο και στο επιτελικό κέντρο της εταιρείας ΤΙΤΑΝ. Μέσα από την επαγγελματική του πορεία έχει αναπτύξει  τεχνογνωσία και εμπειρία σε τομείς όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, καθώς και η μείωση των αποβλήτων και η ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρόκειται για τομείς που αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες του Τιτάνα, με στρατηγικό σχέδιο και επιμέρους δράσεις.

Αυτή την εμπειρία μοιράζεται και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Ε.Ε.Δ.Σ.Α.), του οποίου είναι μέλος. Η ΕΕΔΣΑ είναι επιστημονικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με σκοπό την προαγωγή της ορθολογικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και την καλλιέργεια των σχετικών επιστημονικών μεθόδων με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ορυκτών πόρων και ενέργειας.

Επίσης, εκπροσωπεί την ελληνική τσιμεντοβιομηχανία σε ομάδες εργασίας του European Cement Association (CEMBUREAU) από το 2016.

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια