Παπακωνσταντίνου Μαριάνα

Παπακωνσταντίνου Μαριάνα

Δόκτωρ
Γρυπάρειο Μέγαρο,
5ος όροφος, γραφείo 518

H Δρ. Μαριάνα Παπακωνσταντίνου είναι απόφοιτος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Συμβουλευτική από το Πανεπιστήμιο του Lancaster του Ηνωμένου Βασιλείου και διδακτορικό δίπλωμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Εργάζεται τα τελευταία 17 χρόνια στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με ενεργό συμμετοχή σε έργα προσέλκυσης, επιλογής, αξιολόγησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (People Services Department της εταιρίας KPMG), αλλά και στον δημόσιο τομέα (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης).

Διαθέτει σημαντική διδακτική εμπειρία στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως υπεύθυνη διδάσκουσα σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Διεθνές  Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου), αλλά και σε κολλέγια που συνεργάζονται με πανεπιστήμια του εξωτερικού (American College of Thessaloniki, Mediterranean College, Aegean College), με περισσότερες από 500 ώρες διδασκαλίας. Είναι, επίσης, πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και διδάσκει σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, European International University), με περισσότερες από 400 ώρες εκπαίδευσης στο πεδίο εξειδίκευσής της. Έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό και έχει υποστηρίξει επιτυχώς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο πλαίσιο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, αλλά και στο πλαίσιο προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Είναι μέλος του Μητρώου Αξιολογητών για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ και έχει αξιολογήσει περισσότερους από 30 υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων. Παράλληλα, είναι μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Είναι κριτής στο διεθνές ακαδημαϊκό περιοδικό “The International Journal of Human Resource Management” των εκδόσεων Taylor & Francis (Routledge) από το 2015, ενώ τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η αξιολόγηση δεξιοτήτων, η επιλογή στελεχών, η εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων και η εκπαίδευση ενηλίκων.

Η Δρ. Μαριάνα Παπακωνσταντίνου συμμετέχει στα ακόλουθα προγράμματα:
Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια