Στάμου Αναστασία (Νατάσα)

Στάμου Αναστασία (Νατάσα)

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) και Πρόεδρος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών
Γρυπάρειο Μέγαρο, 5ος όροφος, γραφείο 518

Η Νατάσα Στάμου είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) και Πρόεδρος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.
Στις αρμοδιότητές της ως Αντιπροέδρου της ΕΚ ανήκει η εποπτεία της εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιριών, της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από τους φορείς της αγοράς (επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, επιχειρήσεις διαχείρισης συλλογικών/εναλλακτικών επενδύσεων, ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης), η καταπολέμηση του «ξεπλύματος» στον τομέα της κεφαλαιαγοράς και η δραστηριοποίηση σε υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων. Διευθύνει, ως Πρόεδρός του, τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού, (που αποτελεί το φορέα αποζημίωσης επενδυτών και ταμείο εξυγίανσης των επιχειρήσεων επενδύσεων).
Είναι Γενική Διευθύντρια και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ).
Με την εταιρική διακυβέρνηση ασχολείται ενεργά από το 2012, όταν συμμετείχε από την πλευρά του Χρηματιστηρίου στην ίδρυση του ΕΣΕΔ. Στο πλαίσιο αυτό, έχει συμβουλεύσει δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, έχει υποβάλει προτάσεις και έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει δράσεις σε σχέση με την εταιρική διακυβέρνηση εισηγμένων και μη εταιριών και εταιριών του δημοσίου (State Owned Enterprises). Ως Αντιπρόεδρος της ΕΚ, αρμόδια για την εταιρική διακυβέρνηση, έχει πρωτοστατήσει στη νομοθέτηση του σχετικού νόμου και στην εμπέδωση των αρχών και κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης από την αγορά, ιδίως μέσα από τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και το συνεχή διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Ασχολείται επίσης ενεργά, από το 2018, με την αξιοποίηση του πλέγματος «περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση» («ESG») για την βιώσιμη ανάπτυξη και τον ρόλο των ενδιαφερομένων μερών.
Έχει μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα χρηματοδότησης εταιριών μέσω IPOs, νέων εισαγωγών, υλοποίησης εταιρικών συναλλαγών εισηγμένων εταιριών, δημιουργίας νέων αγορών και προϊόντων και λειτουργίας των φορέων της αγοράς.
Εργάστηκε για είκοσι χρόνια στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αρχικά ως νομική σύμβουλος και μετέπειτα ως Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου. Είχε συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου του Χρηματιστηρίου (Επιτροπή Εισήγησης Πολιτικών, Επιτροπή Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, Επιτροπή Αξιολόγησης της Εναλλακτικής Αγοράς) και, ex officio, στην Εκτελεστική Επιτροπή του Χρηματιστηρίου.
Έχει διατελέσει εμπειρογνώμων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, σε θέματα ελληνικού εταιρικού δικαίου, δικαίου κεφαλαιαγοράς και εταιρικής διακυβέρνησης.
Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συνεργάζεται με κυβερνητικούς και λοιπούς εποπτικούς φορείς για την προώθηση θέσεων και προτάσεων για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Έχει συχνή παρουσία σε νομικά και οικονομικά συνέδρια με ομιλίες και εισηγήσεις, ιδίως για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και ESG, καθώς και στον τύπο /τηλεόραση.
Διετέλεσε μέλος της Steering Committee του έργου «Capital Market Development Strategy» που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών, από την EBRD, στο πλαίσιο τεχνικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας /διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Είναι Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικού Δικαίου.
Είναι ιδρυτικό μέλος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας AXION HELLAS, παρέχοντας εθελοντική εργασία σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Είναι μέλος της μη κερδοσκοπικής Ενωσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση– (Corporate Governance Hub).
Είναι δικηγόρος (Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1990) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου LL.M του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον (LL.M. Sotón 1995).

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια