Χριστογιάννη Ελένη

Χριστογιάννη Ελένη

Group ESG Manager – Quest Holdings
Γρυπάρειο Μέγαρο,
5ος όροφος, γραφείo 518

H Ελένη Χριστογιάννη έχει πάνω από 20 έτη εμπειρία σε συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω στον στρατηγικό σχεδιασμό. Από το 2021 ανέλαβε τη θέση της ESG Manager του Όμιλου Quest και είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των θεμάτων στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και ESG απόδοσης. Στην προηγουμένη της εργασία στο Κέντρο Αειφορίας (CSE – Center for Sustainability and Excellence), ως μέλος της ομάδας Συμβουλευτικών Υπηρεσιών απέκτησε πλούσια εμπειρία στη δημιουργία εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης και στον στρατηγικό προγραμματισμό γύρω από τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα στο Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης ήταν υπεύθυνη του συντονισμού της συμμέτοχης όπως και της αξιολόγησης μεγάλων Ελληνικών επιχειρήσεων στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index). Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην COSMOTE (ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ) οπού ήταν υπεύθυνη των Τμημάτων του Εμπορικού Στρατηγικού Σχεδιασμού, όπως και των Προϊόντων και Υπηρεσιών εταιρικών πελατών. Παλαιότερα στην PwC και IBM της Αγγλίας από τη θέση του Management Consultant απέκτησε σημαντική εμπειρία σε διεθνές επίπεδο σε projects στρατηγικής στο κλάδο των Τelecoms και ICT. Έχει πτυχίο Bachelors Economics & Economic History από το London School of Economics (LSE) και ΜA Communications Policy από το City University (UK).

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια