Ενδοεταιρικά προγράμματα εκπαίδευσης

Διευρύνετε τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες
Βρείτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει

Το προγράμματα Executive Education δύναται να προσφερθούν, αυτούσια ή προσαρμοσμένα (tailor made - in house), σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους με στόχο την αύξηση του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων τους, αλλά και της παραγωγικότητάς τους.

Η ομάδα μας μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα Executive Education απόλυτα συνδεδεμένο με τα χαρακτηριστικά και τους στόχους μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας ή απευθυνθείτε στον Επιστημονικό Υπεύθυνο των Προγραμμάτων, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτριο Μπάλιο (e-mail: dbalios@uoa.gr).

Δημήτριος Μπάλιος

Ο Δημήτριος Μπάλιος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

και μέλος των Συντονιστικών Επιτροπών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ

Επίσης είναι μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» και Διευθυντής του «Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δημήτριος Μπάλιος

Ο Δημήτριος Μπάλιος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

και μέλος των Συντονιστικών Επιτροπών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ

Επίσης είναι μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» και Διευθυντής του «Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια