Φιλοσοφία – Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Σε μια εποχή που οι εξελίξεις τρέχουν με καταιγιστικούς ρυθμούς και οι νέες τεχνολογίες αποκτούν συνεχώς εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η διαρκής επιμόρφωση και συμπληρωματική εκπαίδευση αποτελούν μονόδρομο για κάθε σύγχρονο στέλεχος επιχείρησης που αναζητά την εξέλιξη και την επιτυχία.

Καθώς οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας συνεχώς αλλάζουν, η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χάραξη μιας διαφορετικής επαγγελματικής πορείας (reskilling) καθώς και η αναβάθμιση και διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων στο υφιστάμενο αντικείμενο εργασίας (upskilling), αποτελούν πλέον καίρια προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους.

Σε αυτήν τη βάση, τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης (Executive Education) καλύπτουν θεματολογία που αφορά στελέχη επιχειρήσεων, προσφέροντας τις απαιτούμενες δεξιότητες (skills) καθώς και τις απαραίτητες εφαρμοσμένες γνώσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, της χρηματοοικονομικής, της λογιστικής κ.α.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα έχουν εγκριθεί και προσφέρονται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Απευθύνονται σε άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες ή να αναβαθμίσουν τις ήδη υπάρχουσες, με στόχο να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους ή επαγγελματικής τους ανέλιξης στην αγορά εργασίας.

Ταυτόχρονα, τα προγράμματά μας απευθύνονται και σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, εξελίσσοντάς το μέσα από την αέναη κατάρτιση. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις ικανοποιούν τη δίψα για μάθηση και εξέλιξη των εργαζομένων τους, αυξάνοντας την πίστη τους στον οργανισμό και, βελτιώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά την αποτελεσματικότητά τους.

Ανάλογα με τη θεματολογία των προγραμμάτων μας και τις ανάγκες των ατόμων και των επιχειρήσεων για εκπαίδευση, τα προγράμματά μας προσφέρονται:

 • Εξ αποστάσεως – e-learning με ασύγχρονη εκπαίδευση
 • Εξ αποστάσεως – e-learning με σύγχρονη εκπαίδευση
 • Εξ αποστάσεως – e-learning με σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση
 • Δια ζώσης εκπαίδευση
 • Μεικτή μέθοδος διδασκαλίας (δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση)

Στην ιστοσελίδα μας, κάθε πρόγραμμα Executive Education περιγράφεται αναλυτικά. Στην περιγραφή κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος παρουσιάζονται λεπτομέρειες όπως:

 • Ο σκοπός του προγράμματος
 • Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα
 • Τα μαθησιακά αποτελέσματα
 • Οι διδακτικές ενότητες – υποενότητες και η διάρκειά τους
 • Η μέθοδος εκπαίδευσης
 • Η διάρκεια
 • Οι πιστωτικές μονάδες (ECVET)
 • Τα δίδακτρα
 • Το πιστοποιητικό που απονέμενεται
 • Η έναρξη του επόμενου κύκλου εκπαίδευσης

Κάθε εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα επιτυγχάνει τους σκοπούς του παρέχοντας εφαρμοσμένη γνώση με τη βοήθεια και καθοδήγηση των διακεκριμένων και έμπειρων εκπαιδευτών μας.

Το εκπαιδευτικό υλικό κάθε προγράμματος Executive Education είναι χωρισμένο σε διδακτικές ενότητες. Οι διδακτικές ενότητες προσφέρονται σταδιακά με συγκεκριμένες οδηγίες μελέτης και παρακολούθησης του εκπαιδευτικού υλικού. Κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας
 • Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
 • Λέξεις Κλειδιά
 • Εισαγωγή στη διδακτική ενότητα
 • Κυρίως κείμενο εκπαιδευτικού υλικού
 • Παραδείγματα
 • Case studies
 • Ασκήσεις/ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης
 • Οπτικοακουστικό υλικό
 • Διαφάνειες διδακτικής ενότητας
 • Σύνοψη
Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια