Πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό

Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στην απονομή του σχετικού Πιστοποιητικού. Το Πιστοποιητικό φέρει τη σφραγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ.

Ανάλογα με το πρόγραμμα Executive Education, το Πιστοποιητικό που απονέμεται μπορεί να είναι:

  • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή
  • Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Ακολουθούν δείγματα των χορηγούμενων Πιστοποιητικών ανά περίπτωση.

executive-programs--pistopoiitiko-deigma-tnfdd
executive-programs--pistopoiitiko-deigma-eksidikevmenis-tnfdd

Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass / ECVET

Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass / ECVET είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το πιστοποιητικό επιμόρφωσης ή εξειδικευμένης επιμόρφωσης που απονέμεται με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το συμπλήρωμα περιγράφει αναλυτικά το πρόγραμμα επιμόρφωσης (διδακτικές ενότητες, διάρκεια, προϋποθέσεις εισαγωγής, διαδικασία αξιολόγησης, μαθησιακά αποτελέσματα, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται με την ολοκλήρωση αυτού). Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass / ECVET ενισχύει την αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού επιμόρφωσης ή εξειδικευμένης επιμόρφωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους απόφοιτους για την εύρεση εργασίας, την επαγγελματική τους ανέλιξη ή και τη συνέχιση των σπουδών τους.

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια