Συνεργασία με το UN Global Compact Network Greece στο πρόγραμμα “ESG – Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση: Εργαλεία διαχείρισης και διαμόρφωσης στρατηγικής”

Greece_logotype CMYK
21 Σεπτεμβρίου 2023

Συνεργασία Executive-Education με το UN Global Compact Network Greece"ESG – Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση: Εργαλεία διαχείρισης και διαμόρφωσης στρατηγικής"

Τα προγράμματα Executive Education του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ανακοινώνουν τη συνεργασία τους με το United Nations Global Compact Network Greece, το ελληνικό δίκτυο της μεγαλύτερης παγκόσμιας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για την εταιρική βιώσιμη ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, το UN Global Compact Network Greece υποστηρίζει το πρόγραμμα Executive Education του ΕΚΠΑ με τίτλο «ESG – Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση: Εργαλεία διαχείρισης και διαμόρφωσης στρατηγικής».

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ESG είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ανδρέας Παπανδρέου.

Το πρόγραμμα Executive Education «ESG – Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση: Εργαλεία διαχείρισης και διαμόρφωσης στρατηγικής» αποσκοπεί να προσφέρει σε διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων τα εφόδια και τα εργαλεία που χρειάζονται για να καθοδηγήσουν τον οργανισμό όπου εργάζονται στα σύνθετα σύγχρονα ζητήματα της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). Περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρεται με τη μέθοδο Blended Learning μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Σχετικά με τη συνεργασία και την παροχή του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος ESG Καθηγητής Ανδρέας Παπανδρέου τονίζει ότι «Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εκπαιδευτικά προγράμματα που ενισχύουν τις γνώσεις και παρέχουν εργαλεία σε στελέχη επιχειρήσεων για την διαμόρφωση στρατηγικής στις μεγάλες προκλήσεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). Το γρήγορα μεταβαλλόμενο οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο, η κλιματική κρίση και η πράσινη μετάβαση κάνουν ακόμα πιο επιτακτικό ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης που να μένει στην αιχμή των εξελίξεων και να συνδυάζει το κύρος της ακαδημαϊκής θεωρίας με τις πρακτικές γνώσεις που απαιτούνται στον καθημερινό επιχειρηματικό στίβο. Η συνεργασία με το UN Global Compact Network Greece ενισχύει την στενή σύνδεση του προγράμματος με τα στελέχη των εταιριών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.».

Η Executive Director του United Nations Global Compact Network Greece Παναγιώτα Λαμπροπούλου σημειώνει ότι: «Σε μια εποχή που η εταιρική βιώσιμη ανάπτυξη αναγνωρίζεται πλέον ως απαραίτητη, τόσο για την προσαρμογή στις κανονιστικές εξελίξεις όσο και για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, η συνεργασία με το ΕΚΠΑ για την υλοποίηση της συγκεκριμένης ESG εκπαίδευσης, που συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων».

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος των προγραμμάτων Executive Education Αν. Καθηγητής του ΕΚΠΑ Δημήτριος Μπάλιος σημειώνει ότι: «Η συνεργασία μας με το UN Global Compact Network Greece ενισχύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος για το ESG. Στόχος μας αποτελεί οι εκπαιδευόμενοι στο πρόγραμμα ESG να ανταπεξέλθουν με ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και εφαρμοσμένη γνώση στις σημερινές προκλήσεις».

 

Ιστοσελίδα προγράμματος: «ESG – Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση: Εργαλεία διαχείρισης και διαμόρφωσης στρατηγικής»

Ιστοσελίδα UN Global Compact Network Greece

Ιστοσελίδα Executive Education ΕΚΠΑ

 

Executive Education ΕΚΠΑhttps://executive-education.cce.uoa.gr/

Τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης – Executive Education του ΕΚΠΑ καλύπτουν θεματολογία που αφορά στελέχη επιχειρήσεων, προσφέροντας τις απαιτούμενες δεξιότητες (skills) καθώς και τις απαραίτητες εφαρμοσμένες γνώσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, της χρηματοοικονομικής, της λογιστικής κ.α.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα έχουν εγκριθεί και προσφέρονται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Απευθύνονται σε άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες ή να αναβαθμίσουν τις ήδη υπάρχουσες, με στόχο να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους ή επαγγελματικής τους ανέλιξης στην αγορά εργασίας.

Ταυτόχρονα, τα προγράμματά μας απευθύνονται και σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, εξελίσσοντάς το μέσα από την αέναη κατάρτιση. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις ικανοποιούν τη δίψα για μάθηση και εξέλιξη των εργαζομένων τους, αυξάνοντας την πίστη τους στον οργανισμό και, βελτιώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά την αποτελεσματικότητά τους.

United Nations (UN) Global Compact Network Greecehttps://globalcompact.gr/

Το UN Global Compact Network Greece είναι το τοπικό δίκτυο της μεγαλύτερης πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων στον κόσμο που έχει δημιουργηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και ονομάζεται “UN Global Compact”*. To UN Global Compact καλεί τις επιχειρήσεις να αναλάβουν δράση και εντάξουν στη στρατηγική και τη λειτουργία τους που Δέκα Αρχές αφορούν τους τομείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασίας, περιβάλλοντος και καταπολέμησης της διαφθοράς, και να συμβάλουν στους SDGs. Προς αυτή την κατεύθυνση, αναπτύσσει εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και ενισχύει τη συνεργασία και τη δικτύωση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σκοπός του UN Global Compact Network Greece είναι η προώθηση των Δέκα Αρχών και των SDGs στο ελληνικό πλαίσιο και η υποστήριξη των επιχειρήσεων στο ταξίδι τους προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι δράσεις που αναπτύσσει συνδέουν τις τοπικές προτεραιότητες και ευκαιρίες με τις ευρύτερες τάσεις της βιωσιμότητας συνδυάζοντας την εμπειρία και την αξιοπιστία των Η.Ε.

* Στα ελληνικά ο όρος UN Global Compact αποδόθηκε ως Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις.

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια