Δημιουργικότητα και Επίλυση Σύνθετων Προβλημάτων

Creativity and Complex Problem Solving

Έναρξη προγράμματος: 30 Σεπτεμβρίου 2024
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Απρίλιος 2024
Λήξη αιτήσεων: 27 Σεπτεμβρίου 2024
EARLY
ENTRY
έως
08.09.2024
Μέθοδος:

Δια ζώσης

Διάρκεια:

12 ώρες - 1 μήνας

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

1.20

Δίδακτρα:

300€

Γενικά

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της δημιουργικότητας των συμμετεχόντων/-ουσών η οποία συνδέεται με την επιτυχή επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος σκοπεύουμε να συμβάλουμε στην αποτελεσματικότερη λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών βασιζόμενοι στις πλέον σύγχρονες μελέτες (π.χ. world economic forum, IBM studies) που κατατάσσουν τη δημιουργικότητα και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων ως τις πιο σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν όλα τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να έχει άμεση εφαρμογή στο χώρο εργασίας των εκπαιδευομένων και χρησιμοποιεί τα πλέον σύγχρονα εργαλεία. Για την ενίσχυση της ατομικής δημιουργικότητας θα χρησιμοποιηθούν ασκήσεις από τα τεστ του Torrance, ενώ για την βελτίωση της ομαδικής δημιουργικότητας, θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές όπως ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming) και η μέθοδος 6-3-5. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα βελτιώσουν τη δυνατότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων μέσω της τεχνικής των πέντε γιατί και της μεθόδου τρυπανιού (drill-down technique).

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Executive Education «Business Communication Skills» απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, φοιτητές/τριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσους/ες επιθυμούν να ενημερωθούν γύρω από τις νέες τάσσεις και τις εξελίξεις σχετικά με τη δημιουργικότητα και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Επίσης, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, επιστήμονες, εργαζόμενοι, φοιτητές, άτομα από όλους τους κλάδους που επιθυμούν να κατανοήσουν πως μπορούν να βελτιώσουν τη δημιουργικότητα τους και να τη χρησιμοποιήσουν ώστε να επιλύουν σύνθετα προβλήματα τόσο στο εργασιακό τους περιβάλλον όσο και στην καθημερινότητα τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσω του προγράμματος Executive Education «Δημιουργικότητα και Επίλυση Σύνθετων Προβλημάτων», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία/ένας απόφοιτη/απόφοιτος θα είναι σε θέση να:

 • εξηγεί τη σύνδεση μεταξύ δημιουργικότητας και επίλυσης προβλημάτων,
 • αξιολογεί τις εναλλακτικές τεχνικές βελτίωσης της ομαδικής δημιουργικότητας και επιλέγει την πλέον κατάλληλη,
 • επισημαίνει τις βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή επίλυση ενός προβλήματος,
 • αξιοποιεί διαθέσιμα μοντέλα και τεχνικές προκειμένου να μετρήσει και να ενισχύσει τη δημιουργικότητά του/της,
 • συλλέγει δεδομένα και πληροφορίες από πολλαπλές πηγές και επιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους και τα εργαλεία για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων,
 • συμβάλλει θετικά στην οικοδόμηση και αποτελεσματική λειτουργία ομάδων και συνεργάζεται με διαφορετικά εμπλεκόμενα μέρη ώστε να ενισχυθεί η δημιουργικότητα της ομάδας.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 12 ώρες - 1 μήνας

1. Εισαγωγή στη δημιουργικότητα και επίλυση σύνθετων προβλημάτων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 4 διδακτικές ώρες
1. Βασικές έννοιες δημιουργικότητας
2. Δημιουργία πολλών εναλλακτικών ιδεών
3. Βασικές έννοιες επίλυσης σύνθετων Προβλημάτων
4. Σύνδεση δημιουργικότητας και επίλυσης σύνθετων προβλημάτων

2. Μέτρηση και ενίσχυση Δημιουργικότητας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 4 διδακτικές ώρες
1. Διαχρονική μείωση δημιουργικότητας
2. Μέτρηση δημιουργικότητας συμμετεχόντων
3. Ατομικές ασκήσεις βελτίωσης δημιουργικότητας
4. Ομαδικές ασκήσεις βελτίωσης δημιουργικότητας

3. Επίλυση Σύνθετων Προβλημάτων στην πράξη

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 4 διδακτικές ώρες
1. Παραδείγματα σύνθετων προβλημάτων
2. Στάδια επίλυσης σύνθετων προβλημάτων
3. Τεχνική των πέντε γιατί (5 whys technique)
4. Τεχνική τρυπάνι (drill down technique)

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται δια ζώσης.

Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Χρηστικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα Executive Education «Δημιουργικότητα και Επίλυση Σύνθετων Προβλημάτων» ολοκληρώνεται αποκλειστικά δια ζώσης σε 12 διδακτικές ώρες, δηλαδή σε 1 περίπου μήνα. Οι συναντήσεις των συμμετεχόντων με τον εισηγητή πραγματοποιούνται σε ημέρες Σάββατο ή Κυριακή.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Education «Δημιουργικότητα και Επίλυση Σύνθετων Προβλημάτων» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό  από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 1,20 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 300 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται έκπτωσης ανάλογα με το αν εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Έκπτωση 10%

 • Άνεργοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
 • Συμμετοχή τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

Κατηγορία Β: Έκπτωση 5%

 • Με προεγγραφή έως συγκεκριμένη ημερομηνία
 • Με εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τις 30/9/2024.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Executive Education «Δημιουργικότητα και Επίλυση Σύνθετων Προβλημάτων» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 27/9/2024.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτές

Επίκουρος Καθηγητής

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXECUTIVE EDUCATION

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Σχετικά προγράμματα

Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Μέθοδος:

Δια ζώσης

Δήλωση συμμετοχής έως:
27 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη προγράμματος:
30 Σεπτεμβρίου 2024
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

300€

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια