Διαπραγματευτικές Δεξιότητες: Το Διαπραγματευτικό Πρόβλημα

Negotiation Skills:The Negotiation Problem

Έναρξη προγράμματος: 30 Σεπτεμβρίου 2024
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Απρίλιος 2024
Λήξη αιτήσεων: 27 Σεπτεμβρίου 2024
EARLY
ENTRY
έως
08.09.2024
Μέθοδος:

Δια ζώσης

Διάρκεια:

8 ώρες - 1 μήνας

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

1.20

Δίδακτρα:

-

Γενικά

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος «Διαπραγματευτικές Δεξιότητες: Το Διαπραγματευτικό Πρόβλημα» είναι η κατανόηση της έννοιας της διαπραγμάτευσης σε αντιδιαστολή με άλλου τύπου (μη συναινετικές) στρατηγικές αλληλεπιδράσεις, καθώς και η ουσιαστική διάκριση μεταξύ των αμιγώς επιμεριστικών και μεικτών διαπραγματεύσεων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν πληρέστερη αντίληψη της έννοιας της διαπραγμάτευσης, του στόχου του διαπραγματευτή, των βασικών ειδών της διαπραγμάτευσης, καθώς και των συνθηκών που περιορίζουν και διαμορφώνουν την διαπραγματευτική αλληλεπίδραση.

Το πρόγραμμα είναι διεπιστημονικό καθώς αξιοποιεί ιδέες τόσο από τα πεδία των Οικονομικών-Μαθηματικών όσο και από αρχές Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας αλλά και το πεδίου του Διοίκησης Οργανισμών (management).

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη του University of Athens MBA NETwork.

Το National and Kapodistrian University of Athens MBA (NKUA MBA) είναι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων».

Ο σύνδεσμος για την ιστοσελίδα του University of Athens MBA είναι ο ακόλουθος: https://mba.econ.uoa.gr/

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαπραγματευτικές Δεξιότητες: Το Διαπραγματευτικό Πρόβλημα»  προσφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

  1. Ορίζει τις έννοιες της Σύγκρουσης και της Στρατηγικής αλληλεπίδρασης.
  2. Αναλύει της έννοια της διαπραγμάτευσης ως συναινετικής στρατηγικής αλληλεπίδρασης.
  3. Αναλύει έννοιες σχετικά με την διαπραγμάτευση με σκοπό την κατανόηση την διαπραγματευτικού προβλήματος και, εν τέλει, την επίτευξη ισορροπημένων και βιώσιμων συμφωνιών.
  4. Συλλέγει, αξιολογεί και αναλύει σχετικές με τη διαπραγμάτευση πληροφορίες προκειμένου να επιτευχθούν βέλτιστες συμφωνίες.
  5. Αναδεικνύει τη σημασία της συνεργατικότητας αλλά και της διεκδικητικότητας.
  6. Αναπτύσσει επικοινωνιακές δεξιότητες.
  7. Αξιολογεί κριτικά τις θέσεις και τις συμπεριφορές των αντισυμβαλλόμενων.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 1 μήνας

Το Επιμεριστικό Διαπραγματευτικό Πρόβλημα

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
1. Εισαγωγή – Σύγκρουση – Συναίνεση
2. Προσομοίωση
3. Όρια και Διαπραγματευτικό περιθώριο
4. Εναλλακτικές
5. Έναρξη και Υπαναχωρήσεις

Το Μεικτό Διαπραγματευτικό Πρόβλημα

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Προσομοίωση
2. Αμοιβαίο όφελος
3. Όριο παραγωγικότητας
4. Επιμερισμός
5. ‘Βέλτιστες’ συμφωνίες

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται με τη μεθοδολογία της δια ζώσης εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Χρηστικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program στη «Διαπραγματευτικές Δεξιότητες: Το Διαπραγματευτικό Πρόβλημα» ολοκληρώνεται αποκλειστικά δια ζώσης σε 8 διδακτικές ώρες, δηλαδή σε 1 περίπου μήνα. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά Σάββατο ή Κυριακή, κατά τις πρωινές ώρες.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Education «Διαπραγματευτικές Δεξιότητες: Το Διαπραγματευτικό Πρόβλημα» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 1,20 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν αποκλειστικά στα μέλη του University of Athens MBA NETwork.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του University of Athens MBA. (https://mba.econ.uoa.gr)

 

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτές

Δόκτωρ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXECUTIVE EDUCATION

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Σχετικά προγράμματα

Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Μέθοδος:

Δια ζώσης

Δήλωση συμμετοχής έως:
27 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη προγράμματος:
30 Σεπτεμβρίου 2024
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

-

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια