Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού

How to recruit and select the right employee

Έναρξη προγράμματος: 20 Μαΐου 2024
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Απρίλιος 2024
Λήξη αιτήσεων: 17 Μαΐου 2024
EARLY
ENTRY
έως
29.04.2024
Μέθοδος:

Ασύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

1 μήνας

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

3.2

Δίδακτρα:

150€

Γενικά

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος Executive Education «Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού» είναι η παροχή εφαρμοσμένης γνώσης και τεχνογνωσίας της προσέλκυσης ταλέντων και της επιλογής των καταλληλότερων εργαζομένων που θα στελεχώσουν κάθε μορφής οργάνωση.

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες, το περιεχόμενο και τις εξελίξεις στην προσέλκυση υποψήφιων στελεχών και θα εξειδικευθούν σε μεθόδους, εργαλεία και διαδικασίες που ενδείκνυνται για την επιλογή των καταλληλότερων εξ αυτών.

Για να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις απαιτήσεις των εφαρμογών της προσέλκυσης και της επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, οι εκπαιδευόμενοι/ες διερευνούν διαφορετικές προσεγγίσεις προσέλκυσης και επιλογής εργαζομένων, αντίστοιχα με τη φύση κάθε οργάνωσης, και εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν στη συνέντευξη επιλογής και την αποτελεσματική αξιολόγηση των υποψηφίων.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Executive Education «Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού» απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών τα οποία επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και να εκσυγχρονίσουν τις ικανότητες τους στον προγραμματισμό, την προσέλκυση και επιλογή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού για τον οργανισμό ή την επιχείρησή τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσω του προγράμματος Executive Education «Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία/ένας απόφοιτη/απόφοιτος θα είναι σε θέση να:

 • Σχεδιάσουν τις βασικές διαδικασίες της προσέλκυσης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού.
 • Αξιολογήσουν τις πλέον κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία για την προσέλκυση και επιλογή των καταλληλότερων στελεχών.
 • Ταυτοποιήσουν νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στη σύγχρονη προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων.
 • Διαπιστώσουν και αντιμετωπίσουν σφάλματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της επιλογής ανθρώπινου δυναμικού.
 • Υιοθετήσουν σύγχρονες πρακτικές εφαρμογών συνέντευξης επιλογής ανθρώπινου δυναμικού που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της εν λόγω διαδικασίας.
 • Εξασφαλίσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή των διαδικασιών της προσέλκυσης και της επιλογής ανθρώπινου δυναμικού.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 1 μήνας

1. Η λειτουργία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Ορισμός της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Η σημασία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Οργάνωση αρμοδιοτήτων τμήματος διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Η λειτουργία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Σύγχρονες τάσεις και φαινόμεναπου επηρεάζουν την προσέλκυση και επιλογή των εργαζομένων

2. Ανάλυση θέσης εργασίας, προγραμματισμός και προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Ανάλυση θέσης εργασίας
 • Διαδικασία προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού
 • Μέθοδοι εσωτερικής και εξωτερικής προσέλκυσης υποψηφίων
 • Σύγχρονα εργαλεία προσέλκυσης υποψηφίων

3. Επιλογή ανθρώπινου δυναμικού

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Η σημασία της επιλογής των καταλληλότερων εργαζομένων
 • Διαδικασία επιλογής ανθρώπινου δυναμικού
 • Εργαλεία επιλογής ανθρώπινου δυναμικού
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας επιλογής ανθρώπινου δυναμικού

4. Συνέντευξη επιλογής ανθρώπινου δυναμικού

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Η συνέντευξη ως εργαλείο επιλογής των εργαζομένων
 • Βασικά είδη συνεντεύξεων
 • Διαδικασία συνέντευξης επιλογής
 • Σφάλματα επιλογής των καταλληλότερων εργαζομένων

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται με την μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενες/οι  αξιοποιούν εξειδικευμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης για να αφομοιώσουν την προσφερόμενη γνώση.

Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές όποτε κρίνεται σκόπιμο

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Χρηστικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα Executive Education «Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 4 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 1 περίπου μήνα. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 1 εβδομάδα. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του προγράμματος Executive Education.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Education «Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό  από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 3,20 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 150 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται έκπτωσης ανάλογα με το αν εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Έκπτωση 10%

 • Άνεργοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
 • Συμμετοχή τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

Κατηγορία Β: Έκπτωση 5%

 • Με προεγγραφή έως συγκεκριμένη ημερομηνία
 • Με εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Executive Education «Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 17 Μαΐου 2024.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτές

Επίκουρη Καθηγήτρια

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXECUTIVE EDUCATION

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Σχετικά προγράμματα

Μέθοδος:

Ασύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
17 Μαΐου 2024
Έναρξη προγράμματος:
20 Μαΐου 2024
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

150€

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια