Ενδοεταιρικά προγράμματα εκπαίδευσης

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας και να δημιουργήσουμε από κοινού προγράμματα Executive Education προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας


Πολιτική ΕΚΠΑ / Newsletter

Δημήτριος Μπάλιος

Ο Δημήτριος Μπάλιος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

και μέλος των Συντονιστικών Επιτροπών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ

Επίσης είναι μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» και Διευθυντής του «Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δημήτριος Μπάλιος

Ο Δημήτριος Μπάλιος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

και μέλος των Συντονιστικών Επιτροπών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ

Επίσης είναι μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» και Διευθυντής του «Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια