Κρίγκας Χρήστος

Κρίγκας Χρήστος

Ειδικός Επιστήμονας
Γρυπάρειο Μέγαρο,
5ος όροφος, γραφείο 518

Ο κ. Χρήστος Κρίγκας είναι πτυχιούχος της Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου με εξειδίκευση σε θέματα Ελεγκτικής Λογιστικής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το University of Athens MBA με ειδίκευση τη Λογιστική και έχει πιστοποίηση σε θέματα «Εσωτερικού Ελέγχου», από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου "ΕΛΙΝΕΣΕΕ". Ακόμη έχει εξειδίκευση σε Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - The International Financial Reporting Standards (IFRS), του ΑΙΑ.

Κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος  Α’ Τάξης και ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού από το 2000 ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε λογιστικά και φορολογικά θέματα. Είναι συνιδρυτής της «knk Αccounting», λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο συνεργαζόμενο  με διαφόρων νομικών μορφών ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις. Επιπλέον είναι Φορολογικός Σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.).

Είναι εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Ο.Ε.Ε. και ιδρυτικό μέλος του Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης Οικονομολόγων – Ε.Τ.Α.Ο..

Επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα φορολογίας της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, e-Θέμις.

Επιστημονικός συνεργάτης της ιστοσελίδας «Δικηγόρος – Εργατολόγος»

Επιστημονικός συνεργάτης  φορολογικού κόμβου Taxheaven.gr.

Ο κ. Χρήστος Κρίγκας συμμετέχει στα ακόλουθα προγράμματα:
Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια