Γαλάνης Γεώργιος

Γαλάνης Γεώργιος

Διευθυντής Αειφόρου Ανάπτυξης της MYTILINEOS S.A.
Γρυπάρειο Μέγαρο,
5ος όροφος, γραφείo 518

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Sterling University of Scotland. Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και 10 χρόνια εμπειρίας στην προσέγγιση των ESG κριτηρίων.

Στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει διατελέσει σε διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες εταιρείες στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας και στον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Από το 2001 μέχρι το 2014 εργάστηκε ως εξειδικευμένος σύμβουλος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) με κύριες ασχολίες την εκπαίδευση εργαζομένων και στελεχών καθώς και η ανάπτυξη στρατηγικών κατευθύνσεων και εξειδικευμένων επιχειρηματικών ερευνητικών εργαλείων για την προώθηση και την εφαρμογή της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Από το 2014 εργάζεται στην MYTILINEOS S.A., αναλαμβάνοντας το 2020 τη θέση του Διευθυντή Αειφόρου Ανάπτυξης, εφαρμόζοντας την εμπειρία και τις δεξιότητές του για την ανάδειξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης ως βασικού στρατηγικού πυλώνα της Εταιρείας, μέσω της ενσωμάτωσης των πλέον σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών σε όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες, καθώς και για την ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενισχύοντας την ικανότητά της MYTILINEOS να παράγει αξία για την ίδια και για τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

Εξειδικευμένες δεξιότητες:

  • Βιώσιμη Ανάπτυξη: Στρατηγική & Διαχείριση
  • Λειτουργικό μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • Ενσωμάτωση ESGκριτηρίων στην επιχειρηματική στρατηγική
  • Πρότυπα εταιρικών δημοσιεύσεων CSRD - GRI- IR - TCFD- UNGC - SDGs - IR
  • Εταιρικές ESG αξιολογήσεις
  • Προσέγγιση ενιαίου εταιρικού απολογισμού - δημιουργία αξίας
  • Διαδικασία καθορισμού ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • Διαβούλευση ενδιαφερόμενων μερών
Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια