Μήτσου Αθανασία

Μήτσου Αθανασία

Περιβαλλοντολόγος της METRO ΑΕΒΕ και προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
Γρυπάρειο Μέγαρο,
5ος όροφος, γραφείo 518

Η Αθανασία Μήτσου είναι Περιβαλλοντολόγος, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μελετήτρια Γ’ τάξεως στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) του ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ., με 30ετή εμπειρία στην εκπόνηση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Περιβαλλοντικών Μελετών Α’ & Β’ κατηγορίας όλου του φάσματος των έργων και δραστηριοτήτων, Μελετών Προστασίας Διαχείρισης & Αποκατάστασης Περιβάλλοντος και Μελετών Εφαρμογής Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας.

Ενδεικτικά, αναφέρεται η συμμετοχή της (στο ρόλο της συντονίστριας), σε περιβαλλοντικές μελέτες μεγάλου μήκους τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων του ΠΑΘΕ, της Εγνατίας Οδού, της Ιόνιας Οδού κ.α., σιδηροδρομικών έργων, έργων αεροδρομίων, αντιπλημμυρικών έργων, έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων, και πολλών άλλων. Συμμετείχε, επίσης, στη σύνταξη της μελέτης του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αττικής και σε πλήθος μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων σε όλη την Ελλάδα.

Από τον Ιούλιο του 2017 είναι η Περιβαλλοντολόγος της METRO ΑΕΒΕ και προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης. Κύριο αντικείμενο του τμήματος  αποτελεί η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των εγκαταστάσεων της εταιρείας, η σύνταξη & εφαρμογή Σχεδίων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η διαχείριση αποβλήτων, η σύνταξη και υποβολή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων των ετήσιων εκθέσεων αποβλήτων, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος και ο συντονισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών, που απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου κλιματικού νόμου. Πρόσφατα, ανέλαβε τη σύνταξη του σχεδίου μετάβασης στο πλαίσιο ESG και το συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την Έκθεση Βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από νέα ευρωπαϊκή οδηγία.

Έχει άριστη γνώση του θεσμικού πλαισίου περιβάλλοντος, ενέργειας, χωροταξίας και πολεοδομίας και συμμετέχει στη διαβούλευση των σχετικών νομοσχεδίων.

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια