Χάλκος Γεώργιος

Χάλκος Γεώργιος

Καθηγητής
Γρυπάρειο Μέγαρο,
5ος όροφος, γραφείο 518

Ο Δρ. Γεώργιος Χάλκος είναι Καθηγητής Οικονομικής Φυσικών Πόρων. Είναι οικονομολόγος πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος Μάστερ Επιστημών (M.Sc) σε Χρηματοοικονομικά και Αξιολόγηση Επενδύσεων και Διδακτορικού Φιλοσοφίας (D.Phil) σε Ανάλυση Κόστους-Οφέλους με χρήση Μαθηματικών Μοντέλων και Θεωρίας Παιγνίων και με εφαρμογή στα Οικονομικά του Περιβάλλοντος από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Γιορκ (Αγγλία).

Έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται ως επιστημονικός υπεύθυνος και επιστημονικός συνεργάτης σε διάφορα ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως τα  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ),  ΑΘΗΝΑ Ερευνητικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  Περιβαλλοντικό Ινστιτούτο Στοκχόλμης, Πάντειο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής κ.ά. σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκή Ένωση, ΓΓΕΤ, ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT, Υπουργείο Απασχόλησης, κ.ά. Έχει συμμετάσχει και παρουσιάσει άρθρα σε διεθνή συνέδρια και ενεργεί ως κριτής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος και πρώην Διευθυντής του Εργαστηρίου Επιχειρησιακών Ερευνών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διετέλεσε Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο "Εφαρμοσμένη Οικονομική" για τέσσερα ακαδημαϊκά έτη (2007-2011) και Αναπληρωτής Πρόεδρος τα έτη (2009-2013). Διετέλεσε επίσης Associate Editor στο επιστημονικό περιοδικό Environment and Development Economics (Cambridge University Press) και  Editor σε διάφορες ειδικές εκδόσεις κορυφαίων περιοδικών όπως, μεταξύ άλλων, τα       Computational Εconomics (Springer), Economic Analysis and Policy (Elsevier), Energy Policy (Elsevier), Ιnternational Journal of Environment and Sustainable Development (Interscience), Journal of Forest Economics (Elsevier), Resources, Conservation & Recycling (Elsevier), Environment, Development and Sustainability (Springer), Economic Change and Restructuring (Springer).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στα Εργαλεία Διαχείρισης ESG, Οικονομικά του Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Οικονομικές και Περιβαλλοντικές Αποτιμήσεις, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Στατιστική, Οικονομικά της Ευημερίας, Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Θεωρία Παιγνίων, Μαθηματικά Υποδείγματα.

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια